* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!
 Tọa đàm ICT 2020
1 tháng trước
Tọa đàm GG ICT 2020 được tổ chức vào 3/7/2020 đã đạt được nhiều ý nghĩa, trong đó có những mục tiêu mà Bộ TT&TT cùng các Hội, Hiệp hội, Doanh nghiệp và toàn dân cùng hướng đến và quyết tâm thực hiện trong năm 2020 và chặng đường Chuyển đối số Quốc gia như Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng,... đã phát biểu và đưa ra những định hướng, chỉ đạo thực hiện triển khai ngay.